ارتباط با ما

Ãاگر نگران انتشار بیماری های خطرناک و آلودگی های موش ها در اماکن مسکونی و اداری خود هستید

Ãاگر نگران خسارت موش ها به محصولات انباری خود هستید

Ãاگر نگران خسارت موش ها به محصولات کشاورزی و درختان خود هستید

Ãاگر نگران خسارت موش ها به ساختمان های خود هستید

à اگر نگران مصرف بی رویه سموم در مبارزه با موش ها و آلودگی محیط زیست هستید

Ãاگر نگران هزینه ها و زحمات خود هستید

Ãاگر از مبارزه با موش ها با روش های سنتی و کم بازده خسته شده اید

 

پذیرش سفارشات و ارتباط با ما:

09159147075 حامد بنازاده

hamed.banazadeh@gmail.com

 

/ 0 نظر / 15 بازدید